El-tavlen, hjertet i din el-installation

El-tavlen, hjertet i din el-installation

Din el-tavle/gruppetavle (sikringstavle) er hjertet i din el-installation og dermed en særdeles vigtig komponent. Tavlens hovedopgaver er at modtage strømmen fra nettet, fordele strømmen videre i bygningen og ikke mindst sørge for beskyttelsen af både mennesker og hus/bygning.


Målertavlen

Målertavlen er bogholderen der holder styr på dit el-forbrug, det er el-måleren der afregnes forbrug efter til elforsyningen. Målertavlen og el-måleren er normalt placeret inde eller ude. Husk jævnligt at aflæse din el-måler så har du mulighed for at reagere på fejl eller at forbruget bare er løbet løbsk.


Gammel kontra ny eltavle

Skal jeg ha’ en ny gruppetavle og målertavle? Specielt gruppetavlen/sikringstavlen kan blive gammel og træt, den bliver typisk brugt rigtig hårdt f.eks. til jul og andre særlige lejligheder. Men er sikringstavlen ikke fulgt med tiden er den typisk underdimensioneret i forhold til en moderne ny tavle som der installeres nu til dags.
Typisk ser vi ofte for små tavler med kun få sikringsgrupper der derfor er ekstremt belastede, her springer sikringerne typisk ofte. Du skal hele tiden tænke over hvad du tænder/bruger samtidigt!
Har du en gammel gruppetavle eller er du i tvivl, så kontakt da din elektriker for råd og vejledning.


Sikringer og automatsikringer

Der findes hovedsagligt to typer sikringer der beskytter din el-installation mod overbelastning, smeltesikringer og automatsikringer. Typisk ser vi den gamle type sikring i ældre huse/bygninger og automatsikringen i nyere installationer, såsom boliger/kontorer.


Hvad er bedst og hvad skal jeg vælge?

Der er for det meste altid både fordele og bagdele ved enhver løsning, dette gælder også ved valg af sikringstype til ens gruppetavle, det er derfor vigtigt at du får en elektrikers vurdering af dine el-installationer da de typisk er afgørende for hvad der bør og måske skal vælges, i sidste ende er det et spørgsmål om sikkerhed, så eventuel ildebrand i værste fald undgås.


Fejlstrømsafbryder

Fejlstrømsafbryderen også kaldet for HFI-afbryder/relæ eller HPFI-relæ er den komponent der automatisk afbryder for strømmen ved fejl hvor du kunne/får stød. Dette relæ er med andre ord det der direkte reder dit liv i tilfælde af fejl eller anden ulykke.
Fejlstrømsafbryderen bør afprøves to gange årligt og Du bør udskifte dit HFI til et nyt og moderne HPFI-relæ og ellers udskifte det eksisterende til et nyt hvert 5 til 10 år, hermed opnås den størst mulige sikkerhed for dig og dine kære.

Telefonen er åben hele døgnet
Top